جواد دمیرچی

درباره من

دکتر جواد دمیرچی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

  • آدرس گروه ریاضی - دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- دانشگاه سمنان - سمنان -ایران
  • ایمیل ,
  • تلفن 02331535712
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت https://profs.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/3/4)

استنادات

178

h-index

6

i10-index

4

مؤلفین همکار

13

اسکوپوس

(1403/3/1)

استنادات

117

مقالات

14

h-index

4

مؤلفین همکار

18

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1381

کارشناسی ارشد

علم و صنعت ایران

1384-1388

دکتری

علم و صنعت ایران

1375-1379

کارشناسی

تهران

در سال 1375 در رشته ریاضی کاربردی دانشگاه تهران پس از قبولی در کنکور پذیرش و تحصیلات دوره کارشناسی خود را در دانشکده علوم دانشگاه تهران آغاز نمودم

تجارب

1402

مدیر داخلی نشریه بین المللی آنالیز غیرخطی و کاربردها

دانشگاه سمنان

1402

مدیر گروه ریاضی

دانشگاه سمنان

1395-1397 و 1393-1391

معاون گروه ریاضی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مدلسازی ریاضی مسائل مهندسی و فیزیکی

مدلسازی ریاضی مسائل مهندسی و فیزیکی

هوش مصنوعی

رویکر های منظم سازی

مسائل معکوس در مهندسی

داده کاوی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/05
An Integral equation method and regularization method for an inverse heat conduction problem
journal of advanced research in scientific computing(2011)
^جواد دمیرچی, ف رضوانی
The inverse solution of the coupled nonlinear reaction–diffusion equations by the Haar wavelets
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS(2019)
سعیده فوادیان, رضا پورقلی*, سید هاشم طبسی, ^جواد دمیرچی
حل عددی برخی مسائل مستقیم و معکوس هدایت گرمایی دوبعدی به کمک روش جواب بنیادی
مدل سازی پیشرفته ریاضی(2018)
^جواد دمیرچی*, 9611521002, 9218451002, ^رضا معمارباشی
Numerical Approach for Reconstructing an Unknown Source Function in Inverse Parabolic Problem
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
^جواد دمیرچی*, 9611521002, 9218451002, ^رضا معمارباشی
Numerical investigation of an inverse problem based on regularization method
Mathematical Sciences(2019)
^جواد دمیرچی*, احمد رضا یزدانیان, 9221521002, 9711574002
Identification of a time dependent source function in an parabolic inverse problem via finite element approach
INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS(2020)
^جواد دمیرچی*, رضا پورقلی, 9221521002, حامد زیدآبادی, 9611521002
THE METHOD OF FUNDAMENTAL SOLUTIONS FOR THE INVERSE TIME-DEPENDENT PERFUSION COEFFICIENT
Turkic world mathematical society Journal of Applied and Engineering Mathematics(2021)
9311521001, ^جواد دمیرچی*, 9611521002
The Ritz–Galerkin procedure for an inverse space‑dependent heat source problem
JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS(2021)
9311521001, ^جواد دمیرچی*, 9611521002
Stable numerical solution of an inverse coefficient problem for a time fractional reaction-diffusion equation
INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR ANALYSIS AND APPLICATIONS(2021)
افشین بابایی*, صدیقه بنی هاشمی, ^جواد دمیرچی
Stability Results for an Inverse Parabolic Problems
(2013)
^جواد دمیرچی, عبدالله شیدفر
application of the variational iterationl method for a nonlinear system of pdes
(2011)
^جواد دمیرچی
Numerical solutions of inverse time fractional coupled Burgers’ equations by the Chebyshev wavelet method
JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING(2022)
9611521002, ^جواد دمیرچی*, ^سیدمهدی محمودی, احمد رضا اسفندیاری
Differential transform method foa a nonlinear system of differential equations arising in HIV infection of CD4T cell
(2016)
^جواد دمیرچی
Parameter Estimation in an Inverse initial -Boundary Value Problem of Heat Equation
Journal of Advanced Research in Differential Equations(2010)
مرتضی گرشاسبی, ^جواد دمیرچی, پرستو ریحانی
State-of-the-Art in Active Contour Models
2nd international conference on Pattern Recognition and Image Analysis(2015-03-11)
یونس اکبری, ^کاظم نوری, ^جواد دمیرچی, عاطفه فروزنده, سید محمد رضوی
Numerical investigation of inverse source identication problem by the Ritz-Galerkin method
چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران(2018-08-23)
^جواد دمیرچی, 9611521002
A Numerical Algorithm for Identifying Unknown Source Term in Parabolic Inverse Problem
First International Confer- ence on Boundary Value Problems and Applications(2018-07-04)
^جواد دمیرچی*, 9611521002
A numerical approach for an inverse source time-fractional diffusion problem
پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران(2019-08-26)
^جواد دمیرچی, 9611521002, ^سیدمهدی محمودی
Recovery of the time-dependent perfusion coefficient based on the MFS and regularization approach
پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران(2019-08-26)
^جواد دمیرچی, 9611521002
FRACTIONAL ORDER MATHEMATICAL MODELING OF COVID 19 EPIDEMIC
پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی(2021-03-06)
^جواد دمیرچی*, ^سیدمهدی محمودی, 9611521002
Application of the Variational Iteration Method for a Nonlinear System of PDES
بیست و سومین کنفرانس بین المللی انجمن ریاضی جانگ جیون(2010-02-08)
^جواد دمیرچی
Application of Regularization Method for Solving an Inverse Parabolic Problem
چهل ویکمین کنفرانس ریاضی ایران(2010-09-12)
^جواد دمیرچی
انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک مشروط (CVar)
دومین همایش ریاضیات و علوم انسانی با محوریت ریاضیات مالی(2011-12-28)
^جواد دمیرچی, فاطمه دمیرچی
Application of Banach fixed point theorem for an inverse parabolic problem
International Conference on Functional Equations, Geometric Functions and Applications(ICFGA2012)(2012-05-10)
^جواد دمیرچی
A survery on exact analytical and numerical of some based on martingale approach and changing variable method
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
ر فرنوش, ح ر رضازاده, ^جواد دمیرچی
Fourier Hermite Expansion in approximate of Cox-Ingersoll-Ross pricing model
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها(2013-01-30)
ر فرنوش, ح ر رضازاده, ^جواد دمیرچی
روش بهبود یافته منظم سازی تیخو نوف برای یافتن منبع گرما در یک مساله معکوس گرما
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^جواد دمیرچی
Differential trasnform method for solving systems of ordinary differential equations
چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران(2014-08-26)
^جواد دمیرچی
ارزش گذاري اختيار معاملات تحت مدل¬هاي نوسان تصادفي – پرش نفوذ و نرخ بهره تصادفي به همراه هزينه معاملاتي
مشايخي الهام(تاریخ دفاع: 1402/12/20) ، مقطع : دكتري
ارزش گذاري اختيار معاملات تحت مدل¬هاي نوسان تصادفي – پرش نفوذ و نرخ بهره تصادفي به همراه هزينه معاملاتي
مشايخي الهام(تاریخ دفاع: 1402/12/20) ، مقطع : دكتري
مطالعه برخي رويكردهاي عددي در مدل هاي اپيدمي
علوان افاق(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه برخي مدل هاي رياضي در اپيدميولوژي
جبر علاء(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات برگرز و مطالعه عددي آنها
محقق فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يادگيري آماري در سيستم هاي ديناميكي : با كاربرد مدل سازي بيماري و شبكه هاي تنظيم ژن
توانا اعظم(تاریخ دفاع: 1400/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي برخي مسائل مستقيم و معكوس از نوع تخمين پارامتر براي معادلات ديفرانسيل كسري
جانمحمدي علي(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
رهيافت عددي در حل برخي مسائل مستقيم و معكوس سهموي
شاه صاحبي فهيمه سادات(تاریخ دفاع: 1400/06/20) ، مقطع : دكتري
مدل رياضي بيماري هاي واگيردار و تخمين پارامترهاي مدل
گودرزي سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برخي روش هاي عددي در تعيين ضريب نفوذ مجهول در مسائل معكوس سهموي
پازوكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش هاي عددي با دقت بالا در حل مسائل معادلات ديفرانسيل كسري زماني و مكاني
ميرزائي سحر(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات ديفرانسيل مرتبه كسري در ماليه
هاشم پور سرآسيا هادي(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين پارامتر در مسائل معادلات ديفرانسيل با كاربرد در پزشكي
محمدي سميرا(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي تفاضلات متناهي و كاربرد آنها در حل برخي مدلهاي مالي
صافي مهين(تاریخ دفاع: 1397/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش عددي تفاضلات متناهي در حل مسائل معادلات ديفرانسيل كسري زماني – مكاني و تركيبي
روشن زاده اكرم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزش گذاري اختيار معامله با استفاده از روش اختلال
فردي بيرانوند رويا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي تفاضلات متناهي استاندارد و غير استاندارد در حل برخي مسائل سهموي
مه آبادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رويكردهاي عددي در حل مسأله معكوس معادله موج
صالحيان رزيتا(تاریخ دفاع: 1396/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي طيفي و كاربرد آنها در برخي مسائل سهموي
جواديان شهربانو(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربردهايي از بازي هاي تكاملي
لشگري زهره(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربردهايي از نظريه بازي ها در سياست
جوادي پور عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تفاضل متناهي براي معادلات ديفرانسيل كسري
مقدم فر مريم(تاریخ دفاع: 1395/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش جواب بنيادي و چندجمله ايهاي متعامد در حل برخي مسائل معكوس سهموي
جانمحمدي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش تفاضل متناهي غير استاندارد و كاربرد آن درحل مسائل معادلات ديفرانسيل
قرباني ليلستاني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل آشوب براي مسأله حداقل مربعات ماتريسي AXB=C
محدودي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه معكوس وزني مور – پنرس با استفاده از روش ماتريس مرتبه بالا
فرهادي حبيب اله(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي برخي مسائل معكوس سهوي
حسن پور مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
پخش كننده و پيش شرط سازي جديد، براي حل به روش تكرار دستگاه هاي معين مثبت غير هرميتي
حاتمي امين(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش هاي بلاك تكرار چند پخشي موازي براي حل دستگاه هاي خطي منتج از حل عددي معادلات اويلر
مهنايي پريا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل معادلات ديفرانسيل چند كسري مبتني بر چندجمله ايهاي لاگر تعميم يافته
محمدي خواجه غياثي نگين(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش هاي طيفي در حل مسائل معادلات ديفرانسيل
حسن ابادي احمد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برخي رويكردهاي عددي براي حل برخي مسائل معكوس سهموي
كرمي اعظم(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش كوادراتور ديفرانسيلي در حل برخي مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي و جزئي
رزمي سميرا(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش تبديل ديفرانسيلي در حل مسائل معادلات ديفرانسيل
معصومي ارتي جاني مژده(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برازش خم بي – اسپلاين روي منيفلدهاي ريماني
اسدي طاهره(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي
شكري اكندي حديثه(تاریخ دفاع: 1393/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد ماتريس عملياتي ژاكوبي مشتقات كسري براي حل معادلات ديفرانسيل كسري
محرابي مژده(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روش هم محلي و چندجمله ايهاي مانس – لژاندر براي حل عددي معادلات ديفرانسيل كسري
شهرياري سحر(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش موليفيكيشن و كاربرد آن در حل مسائل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي از نوع سهموي
نيكنام پگاه(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد برخي روشهاي عددي در حل مسائل معكوس هدايت گرمايي
يوسفي خاركشي صديقه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد روش سينك در حل برخي مسائل معادلات ديفرانسيل معمولي و پاره اي
رسولي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسائل مقدار ويژه معكوس ماتريس هاي متقارن و دومتقارن سه قطري
ده پهلوان راضيه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ريسك نقدينگي و مدل سازي مديريت دارايي و بدهي در بانك هاي ايران
الهي مريم(تاریخ دفاع: 1392/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسائل هدايت گرمائي معكوس و كاربرد روش Mollification در حل برخي مسائل معكوس
سرمست زهرا(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش منظم سازي تيخونف و كاربرد آن در حل مسائل معكوس سهموي
زماني راد امين(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد برخي روش هاي عددي در تحليل پارامتر در يك مسئله معكوي سهموي
اسدي رضا(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه موازي مقدارهاي ويژه ماتريس هاي توپليتز متقارن به طريق روش هاي تكراري
ربيعي مريم(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شائي زاد طيبه(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري كارايي بانك هاي ايران: با رويكرد تحليل پوششي داده ها و برنامه نويسي ژنتيك
حامدي رضا(تاریخ دفاع: 1391/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
طلابيگي امين(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
زنگيان معصومه(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
فرزانه الهام(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل ريسك و ذخاير سرمايه
جهان بخش مرتضي(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احتمال مسئله ورشكستگي براي فرايندهاي ريسك ارلانگ
شعباني مريم(تاریخ دفاع: 1390/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احتمال هاي ورشكستگي بر مدل بهره زنجير ماركف
جمالي افرمجاني هاني(تاریخ دفاع: 1390/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يك معيار فوق كارايي برپايه مكمل ها در تحليل پوششي داده ها
خان محمدي سميه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مسئله فروشنده دوره گرد چندگانه
پورسليمي سميه(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش شرمن موريسون در حل دستگاه معادلات خطي
گودرزي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي فوريه سريع گالركين براي حل معادلات انتگرال مرزي منفرد
كاظمي سنگدهي سيده مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
زارع مرزوني حسين(تاریخ دفاع: 1389/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
سپهري مجيدآباد ابراهيم(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
وجود جواب هاي متناوب براي دستگاه معادلات ديفرانسيل تاخيري
عارفي مسكوني معصومه(تاریخ دفاع: 1390/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بيكايي سيدعبدالله(تاریخ دفاع: 1389/10/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آمار و احتمال مهندسی و(آمار و احتمال وکاربردآنها)
آمار و احتمال مهندسی و(آمار و احتمال وکاربردآنها)
معادلات دیفرانسیل معمولی
معادلات دیفرانسیل معمولی
رهیافت ماتریس‌ عملیاتی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری(ناظر)
(2016-05-16)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
اطلاع رسانی در مورد کلاس رفع اشکال پنج شنبه 12 تیر ماه   (512 بار دانلود)
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی درس مبانی آنالیز عددی می رساند کلاس رفع اشکال درس مبانی آنالیز عددی روز پنج شنبه 12 تیر ماه 1399ساعت 11 صبح از طریق کلاس مجازی نرم افزار Adobe Connect برگزار می گردد. حضور در کلاس الزامی نمی باشد.
تمرینات سری سوم درس مبانی آنالیز عددی - مبحث انتگرال گیری عددی   (456 بار دانلود)
پاسخ تمرینات فوق را حداکثر تا تاریخ 1399/04/19به آدرس ایمیل tamrinat.damirchi@gmail.com و با ذکر دقیق نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی و نام دانشگاه سمنان و تنها در قالب یک فایل pdf یا zip شده ارسال کنید و از ارسال فایل های مختلف خودداری نمایید.
لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی-بروزرسانی شده تا تاریخ پنجشنبه 22 خرداد ماه   (572 بار دانلود)
مباحث درسی مربوط به روش تفاضلات متناهی   (428 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی-بروزرسانی شده تا تاریخ 19 خرداد ماه   (533 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس حل عددی معادلات با مشتقات - بروزرسانی شده تا تاریخ دوشنبه 19 خرداد ماه   (501 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس حل عددی معادلات با مشتقات - بروزرسانی شده تا تاریخ دوشنبه 12 خرداد ماه   (521 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی-بروزرسانی شده تا تاریخ دوشنبه 12 خرداد ماه   (526 بار دانلود)
تمرینات سری دوم درس مبانی آنالیز عددی- مبحث درونیابی و تقریب   (429 بار دانلود)
پاسخ تمرینات فوق را حداکثر تا تاریخ 1399/03/31به آدرس ایمیل tamrinat.damirchi@gmail.com و با ذکر دقیق نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی و نام دانشگاه سمنان و تنها در قالب یک فایل pdf یا zip شده ارسال کنید و از ارسال فایل های مختلف خودداری نمایید.
لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی-بروزرسانی شده تا تاریخ یکشنبه 11 خرداد ماه   (610 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی بروزرسانی شده تا تاریخ شنبه 3 خرداد   (522 بار دانلود)
فایل فوق حاوی لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی تا تاریخ شنبه سوم خرداد می باشد.
لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی-بروزرسانی شده تا تاریخ شنبه 3 خرداد ماه   (551 بار دانلود)
فایل فوق مربوط به لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی تا تاریخ شنبه 3 خرداد ماه می باشد.
لینک کلاسهای درس مبانی آنالیز عددی   (461 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس حل عددی معادلات با مشتقات   (592 بار دانلود)
لینک کلاسهای درس روشهای عددی در ریاضی مالی   (563 بار دانلود)
فصل چهارم-مبحث انتگرال گیری عددی- جزوه استاد دمیرچی   (488 بار دانلود)
فصل چهارم-مبحث انتگرال گیری عددی- جزوه کمکی   (449 بار دانلود)
فصل سوم-مبحث درونیابی - بخش دوم-درس مبانی آنالیز عددی   (491 بار دانلود)
تمرینات سری اول درس مبانی آنالیز عددی- مبحث خطا و ریشه یابی   (479 بار دانلود)
تمرینات سری اول درس مبانی آنالیز عددی مربوط به مباحث خطا و حل معادلات غیرخطی و ریشه یابی است، پاسخ تمرینات فوق را حداکثر تا تاریخ 30 اردیبهشت ماه به آدرس ایمیل tamrinat.damirchi@gmail.com با ذکر نام،نام خانوادگی، شماره دانشجویی ارسال کنید.
فصل سوم-مبحث درونیابی - جزوه کمکی کل فصل - درس مبانی آنالیز عددی   (469 بار دانلود)
فصل سوم-مبحث درونیابی بخش اول- درس مبانی آنالیز عددی   (532 بار دانلود)
فصل دوم-مبحث ریشه یابی بخش دوم- درس مبانی آنالیز عددی   (481 بار دانلود)
فصل دوم-مبحث ریشه یابی بخش اول- درس مبانی آنالیز عددی   (578 بار دانلود)
فصل اول-مبحث خطا بخش دوم- درس مبانی آنالیز عددی   (6409 بار دانلود)
فصل اول-مبحث خطا بخش اول- درس مبانی آنالیز عددی   (551 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روشهای عددی در ریاضی مالی   (33 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 می باشد.

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : ریاضی مالی
روشهای عددی در ریاضی مالی   (30 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 می باشد.

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : ریاضی مالی
حل عددی معادلات دیفرانسیل   (38 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 می باشد.

رشته : ریاضیات و کاربردها , گرایش : کلیه گرایش ها
جبرخطی عددی   (36 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 می باشد.

رشته : ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر , گرایش : کلیه گرایش ها
مباحثی در روشهای عددی در جبر خطی   (33 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 1402 می باشد.

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : بهینه سازی
جبرخطی عددی   (33 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 1402 می باشد.

رشته : ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر , گرایش : کلیه گرایش ها
مبانی آنالیز عددی   (30 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال اول سال تحصیلی 1402 می باشد.

رشته : ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر , گرایش : کلیه گرایش ها
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی   (192 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال اول تحصیل 01-1400 درس مبانی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مقطع کارشناسی می باشد.

رشته : ریاضی , گرایش : کلیه گرایش ها
معادلات دیفرانسیل جزئی سهموی   (233 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال اول تحصیل 01-1400 درس معادلات دیفرانسیل جزئی سهموی مقطع دکتری می باشد.

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
مبانی آنالیز عددی   (226 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به نیمسال اول تحصیل 01-1400 درس مبانی آنالیز عددی مقطع کارشناسی می باشد.

رشته : ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر , گرایش : کلیه گرایش ها
جبرخطی عددی   (250 بار دانلود)
رشته : ریاضی و علوم کامپیوتر , گرایش : کلیه گرایش ها
مسائل معکوس   (426 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به درس مسائل معکوس نیم سال دوم 00-99 مقطع دکتری می باشد

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
روشهای عددی در ریاضی مالی   (690 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به درس روشهای عددی در ریاضی مالی نیم سال دوم 00-99 مقطع کارشناسی ارشد می باشد

رشته : ریاضی , گرایش : ریاضی مالی
محاسبات عددی   (404 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به درس محاسبات عددی نیم سال دوم 00-99 مقطع کارشناسی می باشد

رشته : فنی مهندسی , گرایش : کلیه گرایش ها
جبرخطی عددی   (463 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به درس جبرخطی عددی نیم سال دوم 00-99 مقطع کارشناسی می باشد

رشته : ریاضی و علوم کامپیوتر , گرایش : ریاضی و علوم کامپیوتر
مبانی آنالیز عددی   (373 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به درس مبانی آنالیز عددی نیم سال دوم 00-99 مقطع کارشناسی می باشد

رشته : ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر , گرایش : ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
معادلات با مشتقات جزیی سهموی   (381 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به درس معادلات با مشتقات جزیی سهموی نیم سال اول 00-99 دانشجویان دکتری می باشد

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی   (506 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به درس حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی نیم سال اول 00-99 دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
مبانی آنالیز عددی   (422 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به درس مبانی آنالیز عددی نیم سال اول 00-99 دانشجویان کارشناسی می باشد

رشته : ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر , گرایش : ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
جبرخطی عددی   (470 بار دانلود)
این طرح درس مربوط به درس جبر خطی عددی نیم سال اول 00-99 دانشجویان کارشناسی می باشد

رشته : ریاضی و علوم کامپیوتر , گرایش : ریاضی و علوم کامپیوتر
مسائل معکوس   (471 بار دانلود)
طرح درس فوق مربوط به درس مسائل معکوس مقطع دکتری رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی در نیم سال دوم تحصیلی 99-98 می باشد

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
روشهای عددی در ریاضی مالی   (526 بار دانلود)
طرح درس فوق مربوط به درس روشهای عددی در ریاضی مالی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی مالی در نیم سال دوم تحصیلی 99-98 می باشد

رشته : ریاضی مالی
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی   (507 بار دانلود)
طرح درس فوق مربوط به درس حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی در نیم سال دوم تحصیلی 99-98 می باشد

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
مبانی آنالیز عددی   (501 بار دانلود)
طرح درس فوق مربوط به درس مبانی آنالیز عددی مقطع کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها در نیم سال دوم تحصیلی 99-98 می باشد

رشته : ریاضیات و کاربردها
معادلات دیفرانسیل معمولی   (506 بار دانلود)
درس فوق در نیم سال اول سال تحصیلی -99-98 برای دانشجویان فیزیک ارائه شده است

رشته : فیزیک
مبانی آنالیز عددی   (589 بار دانلود)
درس فوق در نیم سال اول سال تحصیلی 99-98 برای دانشجویان ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر ارائه شده است

رشته : ریاضیات و کاربردها
جبر خطی عددی   (513 بار دانلود)
درس فوق در نیم سال اول سال تحصیلی 99-98 برای دانشجویان ریاضی و علوم کامپیوتر ارائه شده است

رشته : ریاضیات و کاربردها
حل عددی معادلات دیفرانسیل   (665 بار دانلود)
رشته : ریاضیات و کاربردها
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی   (615 بار دانلود)
رشته : ریاضیات و کاربردها
مباحث ویژه در آنالیز عددی   (577 بار دانلود)
درس فوق مربوط به دانشجویان مقطع دکتری آنالیز عددی می باشد

رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : آنالیز عددی
روشهای عددی در ریاضی مالی   (593 بار دانلود)
رشته : ریاضی کاربردی , گرایش : ریاضی مالی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه ریاضی - دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر- دانشگاه سمنان - سمنان -ایران
damirchi@semnan.ac.ir
02331535712

فرم تماس